Skanstorget
Skanstorget har under 1900-talets första hälft varit ett salutorg men har på senare tid i huvudsak används som parkering. Skansberget har användas till allt från tobaksodling till att försvara staden. Idag är området det mest aktuella och omtalade i staden. En anledning är att Västlänkens kommande flöden gör att fastighetsägare, restauranger och butiker har böjar intressera sig för området. En arkitekttävling om torgets utveckling där stadens invånare har fått rösta har genomförts. Det finns även alternativa förslag på som syftar till att ta bort parkeringen och göra torget till ett salutorg igen. Oavsett vilken utveckling som sker så är Skanstorget en av stadens mest organiska och dynamiska platser.