Tre förslag: Så ska nya Skanstorget se ut

Tre förslag återstår i markansisningstävlingen för Skanstorget. Nu har göteborgarna chansen att göra sin röst hörd.

Skanstorget står inför en förvandling. I Göteborgs Stads markanvisningstävling återstår nu endast tre förslag på hur torget ska utvecklas. Aktörerna som har tagit fram förslagen har haft flera regler att förhålla sig till.

– I själva tävlingsuppgiften har vi haft ganska många kriterier där man har fått redovisa många siffror. Bland annat skulle det finnas cirka 200 lägenheter i blandade storlekar, både hyresrätter och bostadsrätter, och en parkering under jord. Sedan skulle det finnas med en cykelparkering, kommersiella publika lokaler som ska bidra till ett aktivt stadsliv, en förskola med fyra avdelningar och deras utemiljö och en yta med en torgfunktion. Inte minst har man fått förhålla sig till övrig bebyggelse i området på ett smakfullt sätt och att man beaktat den känsliga kulturmiljön, säger Joel Blomgren på fastighetskontoret.

Läs hela artikeln här >>